Aktualno
20. 11. 2017
LIFE informativni dan
več
17. 11. 2017
2. srečanje interesnih skupin v okviru projekta CLEAN
več
10. 11. 2017
PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBČIN ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO AKTIVNOSTI EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V LETU 2018
več
26. 10. 2017
Simpozij Slovenski regionalni dnevi
več
Arhiv>>

Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije

14. 11. 2017
Razpis: Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije
Razpisovalec: MGRT
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dveh operacij, ene v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in ene v Kohezijski regiji zahodna Slovenija, ki bosta uspešno oblikovali transnacionalno partnerstvo s partnerjem/i iz vsaj še ene države članice EU, ki bo(do) izbran(i) iz seznama dostopnega na spletni strani https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search. Končni cilj vsake operacije je oblikovanje novega zadružnega poslovnega modela, ki bo na dolgi rok prekarnim delavcem omogočil: - dostojno zaposlitev in večjo socialno varnost, - boljši dostop do trga in dodatnih prihodkov, - zmanjšanje administrativnih ovir pri poslovanju, - povečanje njihove socialne vključenosti preko povezovanja v okviru subjektov socialne ekonomije, predvsem zadrug, - inovativne rešitve za obravnavo njihovih specifičnih potreb. Ta javni razpis se izvaja v okviru transnacionalnega sodelovanja in je objavljen v angleškem jeziku na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search?f%5B0%5D=bundle%3Aesf_tnc_call_for_project.
Upravičenci: Upravičenci tega javnega razpisa so transnacionalna projektna partnerstva, ki jih oblikujejo prijavitelj iz Slovenije, ki mora biti nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na področju socialne ekonomije in partner ali partnerji iz držav članice EU.
Rok: 4.12.2017
Datum objave: 10.11.2017
Okvirna višina sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 195.402,00 EUR, od tega je 87.931,00 EUR namenjenih za sofinanciranje operacije v Zahodni kohezijski regiji in 107.471,00 EUR za sofinanciranje operacije v Vzhodni kohezijski regiji.
Višina sredstev
195.402,00 EUR
Kontaktna oseba: Mojca Štepic, 01 400 33 47, Urška Bitenc, 01 400 37 15
Povezava: Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije