Aktualno
15. 5. 2018
KOLEDAR RŠS TVU MREŽE
več
14. 5. 2018
Aktualni razpisi
več
9. 5. 2018
KLJUČNI PODATKI O REZULTATIH POSLOVANJA DRUŽB IN PODJETNIKOV V 2017 V SAVINJSKI REGIJI
več
9. 5. 2018
PO PELIKANOVI POTI DO ZDRAVJA
več
Arhiv>>

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

22. 11. 2017
Razpis: Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017
Razpisovalec: Slovenski regionalni razvojni sklad
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014-2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev: pravna oseba, fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (s.p.), kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ter ostala pravna ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
Intenzivnost pomoči: Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR in najvišji 350.000,00 EUR.
Datum objave: 17.11. 2017
Rok: Rok prijave je do porabe razpoložljivih sredstev, oziroma najkasneje do 30.4.2018.
Višina razpoložljivih sredstev: 2 mio EUR
Kontakt: info@regionalnisklad.si, (01) 836-19-53
Povezava: Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017