Aktualno
11. 12. 2017
SPREMEMBE DRUGEGA POVABILA RAZVOJNIM SVETOM REGIJ ZA DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE
več
11. 12. 2017
Delavnica za mala in srednja podjetja ROBOFLEX in Odprtega razpisa HORSE.
več
6. 12. 2017
Informacija o odprtem razpisu v okviru projekta HORSE.
več
1. 12. 2017
Podpis Dogovora za razvoj regije
Podpis Dogovora za razvoj regije
več
Arhiv>>

Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

23. 11. 2017
Razpis: Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD z namenom njihovega ohranjanja in razvoja. S podukrepom želimo izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. S podukrepom želimo prispevati tudi k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Upravičenci: Upravičenec do podpore v okviru podukrepa je nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG.
Intenzivnost pomoči: Znesek podpore znaša do vključno 5.000 eurov na upravičenca.
Datum objave: 13.10.2017
Rok za prejem ponudb: 31.01.2018
Višina sredstev 20.000.000 EUR
Kontaktna oseba: Kontaktna oseba: − INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, e-mail:aktrp(at)gov.si in

− INFO točke KGZS (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji).
Drugi podatki: Vnos vloge na javni razpis v elektronski sistem in elektronska vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. 11. 2017 do vključno 31. 1. 2018 do 24. ure.
Povezava: Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij