Aktualno
15. 5. 2018
KOLEDAR RŠS TVU MREŽE
več
14. 5. 2018
Aktualni razpisi
več
9. 5. 2018
KLJUČNI PODATKI O REZULTATIH POSLOVANJA DRUŽB IN PODJETNIKOV V 2017 V SAVINJSKI REGIJI
več
9. 5. 2018
PO PELIKANOVI POTI DO ZDRAVJA
več
Arhiv>>

Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

23. 11. 2017
Razpis: Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD z namenom njihovega ohranjanja in razvoja. S podukrepom želimo izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. S podukrepom želimo prispevati tudi k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Upravičenci: Upravičenec do podpore v okviru podukrepa je nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG.
Intenzivnost pomoči: Znesek podpore znaša do vključno 5.000 eurov na upravičenca.
Datum objave: 13.10.2017
Rok za prejem ponudb: 31.01.2018
Višina sredstev 20.000.000 EUR
Kontaktna oseba: Kontaktna oseba: − INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, e-mail:aktrp(at)gov.si in

− INFO točke KGZS (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji).
Drugi podatki: Vnos vloge na javni razpis v elektronski sistem in elektronska vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. 11. 2017 do vključno 31. 1. 2018 do 24. ure.
Povezava: Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij