Aktualno
11. 12. 2017
SPREMEMBE DRUGEGA POVABILA RAZVOJNIM SVETOM REGIJ ZA DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE
več
11. 12. 2017
Delavnica za mala in srednja podjetja ROBOFLEX in Odprtega razpisa HORSE.
več
6. 12. 2017
Informacija o odprtem razpisu v okviru projekta HORSE.
več
1. 12. 2017
Podpis Dogovora za razvoj regije
Podpis Dogovora za razvoj regije
več
Arhiv>>

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018

30. 11. 2017
Razpis: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
Upravičenci: Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.
Intenzivnost pomoči: Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.
Datum objave: 27.10.2017
Razpisni roki:
  1. rok: 7. 12. 2017,
  2. rok: 22. 2. 2018.
Višina sredstev 1.500.000 EUR
Dodatne informacie: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave@spiritslovenia.si. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesne izboljšave 2017/2018 - vprašanje«. Agencija ni dolžna posredovati informacij v zvezi s predmetnim javnim razpisom, če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.
Povezava: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018