Aktualno
15. 5. 2018
KOLEDAR RŠS TVU MREŽE
več
14. 5. 2018
Aktualni razpisi
več
9. 5. 2018
KLJUČNI PODATKI O REZULTATIH POSLOVANJA DRUŽB IN PODJETNIKOV V 2017 V SAVINJSKI REGIJI
več
9. 5. 2018
PO PELIKANOVI POTI DO ZDRAVJA
več
Arhiv>>

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018

30. 11. 2017
Razpis: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
Upravičenci: Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.
Intenzivnost pomoči: Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.
Datum objave: 27.10.2017
Razpisni roki:
  1. rok: 7. 12. 2017,
  2. rok: 22. 2. 2018.
Višina sredstev 1.500.000 EUR
Dodatne informacie: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave@spiritslovenia.si. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesne izboljšave 2017/2018 - vprašanje«. Agencija ni dolžna posredovati informacij v zvezi s predmetnim javnim razpisom, če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.
Povezava: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018