Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

JAVNO POVABILO k oddaji predlogov projektov za pripravo Predloga IN RRP 2012-2014

14. 10. 2011

JAVNO POVABILO

prijaviteljem k oddaji predlogov projektov

za pripravo Predloga Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije

za obdobje 2012-2014
(v nadaljevanju IN RRP 2012-2014),


ki ga objavlja RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot subjekt spodbujanja regionalnega razvoja, na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11), Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06), Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l. RS, št. 93/05 in 127/06-ZJZP) ter Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2012-2014 (SVLR, 7.10.2011; v nadaljevanju Javno povabilo SVLR).

Predmet in cilj javnega povabila:

Priprava Predloga IN RRP 2012-2014, ki predstavlja nabor usklajenih razvojnih projektov za uresničevanje Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2007-2013 (RRP 2007-2013). Projektni predlogi se bodo uvrščali v IN RRP 2012-2014 v skladu z razvojnimi prioritetami in ukrepi, navedenimi v RRP 2007-2013 ter kriteriji za umestitev v IN RRP 2012-2014.

Upravičeni vlagatelji oz. ciljne skupine:

Nosilci projektnih predlogov so praviloma samoupravne lokalne skupnosti; Svet regije ima možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, regionalne razvojne agencije, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti, ipd.

Vsebinske usmeritve in Kriteriji za umestitev predlogov projektov v IN RRP 2012-2014

Projekti morajo biti v skladu s cilji programskih dokumentov: Državnega razvojnega programa (DRP), Operativnega programa (OP) krepitve regionalnih razvojnih potencialov in z RRP Savinjske regije 2007-2013. Projektni predlogi morajo biti v skladu s kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ter horizontalnimi in specifičnimi merili iz OPRR za sofinanciranje, s kriteriji IN RRP, in sicer s cilji RRP, ter skladni s specifičnimi kriteriji v smislu ugotavljanja upravičenosti projekta z vidika pogojev iz javnega poziva. Projekti morajo izkazovati regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva, vpliv na ustvarjanje delovnih mest in/ali izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture na naslednjih vsebinskih področjih:

  • ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
  • okoljska infrastruktura,
  • javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
  • razvoj urbanih območij in
  • socialna infrastruktura.

 

Oddaja projektnih predlogov za predložitev predlogov projektov za pripravo Predloga Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije 2012-2014

Projektni predlogi na predpisanih prijavnih obrazcih morajo biti dostavljeni v tiskanem izvodu in v elektronski verziji na zgoščenki do vključno 21.12.2011 (velja poštni žig) ali osebno do 14. ure na naslov: Razvojna agencija Savinjske regije, Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, v zaprti ovojnici, z navedbo »Javno povabilo IN RRP Savinjske regije 2012-2014« in oznako pošiljatelja na hrbtni strani.

Prijavni obrazci

Programski dokumenti