Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

P7 sop - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja (Javni sklad RS za podjetništvo)

11. 3. 2016

Predmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/2011, z dne 18.3.2011) pridobile status socialnega podjetja. Sredstva za mikrokredite v višini 4.000.000EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI ESS.

Namen   produkta je  neposredno   zagotavljanje   ugodnih virov financiranja  podjetjem s statusom  socialnega  podjetja v skladu  z  8. členom Zakona o socialnem podjetništvu  (ZSocP,  Uradni list RS, št. 20/2011, z dne (18. 3. 2011). Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju  podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali deprivilegirane  skupine na trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vloge: 31.03.2016, 10.04.2016, 10.5.2016, 10.07.2016 in 10.09.2016