Aktualno
15. 10. 2020
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
več
30. 9. 2020
Srečanje regionalnih skrbnikov
Srečanje regionalnih skrbnikov
več
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
22. 9. 2020
Regijska štipendijska shema Savinjske statistične regije (RŠS)
več
Arhiv>>

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016

29. 11. 2016
Obveščamo vas, da ima Slovenski regionalno razvojni sklad odprt javni
razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi
za leto 2016 - PF 2016 (Ur. l. RS, št. 19/2016, 31/2016 in 62/2016, v
nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis je namenjen pred-financiranju različnih upravičencev, kot so:

1. Pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država
in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost;

2. Nevladne organizacije ,kot so: združenja, fundacije, zbornice
(gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske,...), društva;

3. Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;

4. Pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni
status in namen delovanja;

5. Javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter
druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna
skupnost delež v lastništvu vlagatelja;

6. Samoupravne narodne skupnosti.

Sredstva po javnem razpisu so še na razpolago, rok za oddajo vlog pa je
podaljšan do 15.12.2016.