Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018

29. 3. 2017

Datum objave: 24.3.2017

Rok za prejem ponudb: 12.4.2017do 10.00

Izdajatelj: Ministerstvo za okolje in prostor

Razpisana sredstva: v letu 2017 predvidoma 100.000, v letu 2018 predvidoma 300.000 EUR

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

 

Osnovni pogoj za ugotavljanje upravičenosti je celovit pristop, s katerim bo zagotovljen prispevek k izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih z jasno izraženo kontinuiteto izvajanja ukrepov, k čemur se zavezuje občina, ki bo kandidirala na javnem razpisu za izdelavo CPS pod pogoji tega javnega razpisa.

 Na javni razpis se lahko prijavi posamezna občina. Prijava več občin v skupnem nastopu ni dopustna.  

 Občina mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1.   Vsaj eno naselje v posamezni občini ima status mestnega naselja (glej publikacijo Mestna naselja v Republiki Sloveniji, SURS 2004; spletna stran: http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf  seznam mestnih naselij je na straneh 35-37).

Seznam mestnih naselij je tekoče vzdrževan v skladu s spremembami naselij. Zadnji dostopni seznam iz leta 2015 je na naslednji povezavi: http://www.stat.si/dokument/5432/mestna_naselja.xls iz katerega je razvidno, da se status mestnih naselij ni spremenil.

2.   Občina še nima izdelano CPS ali pa ima izdelan CPS, starejši od dveh let

Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelan in je starejši od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.