Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

4. 4. 2017
Javni razpis Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017
Datum objave 31.03.2017
Izdajatelj MKGP
Kontaktna oseba Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP (tel. 01 580 77 92), od ponedeljka do četrtka od 7:30 do 15:00 in v petek od 7:30 do 14:00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si.
Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi zaradi nepredvidenega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
Začetek vlaganja vlog in zaključek javega razpisa Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razipsa, ki se objavi a spletni strani ministrstva.
Razpisana sredstva 15.000 evrov