Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

Javni razpis spodbude za rast podjetij na področju lesa v letu 2017

19. 4. 2017
Razpis: Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017)
Kontaktna oseba Boštjan Vidovič
Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije, itd,..), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.
Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti, glavno registrirano dejavnost: · oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali · oddelek C31 Proizvodnja pohištva, ter so bila registrirana ali vpisana v poslovni register od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja, v primeru socialnega podjetja pa datum prve registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017).
Intenzivnost pomoči: Maksimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja za operacijo upravičenca je 40.000,00 EUR, minimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja pa 7.000,00 EUR.
Višina sredstev: 400.000 EUR
Datum objave: 14.04.2017
Rok: 16.5.2017