Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis spodbude za rast podjetij na področju lesa v letu 2017

19. 4. 2017
Razpis: Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017)
Kontaktna oseba Boštjan Vidovič
Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije, itd,..), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.
Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti, glavno registrirano dejavnost: · oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali · oddelek C31 Proizvodnja pohištva, ter so bila registrirana ali vpisana v poslovni register od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja, v primeru socialnega podjetja pa datum prve registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017).
Intenzivnost pomoči: Maksimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja za operacijo upravičenca je 40.000,00 EUR, minimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja pa 7.000,00 EUR.
Višina sredstev: 400.000 EUR
Datum objave: 14.04.2017
Rok: 16.5.2017