Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

20. 4. 2017
Razpis: Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve
Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU (angl. EU Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.
Upravičenci: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno že pridobil zadevni znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka hkrati, v kolikor je zadevna znaka pridobil.
Intenzivnost pomoči: Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega znaka za turistične nastanitve lahko dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt in znak oziroma 100% upravičenih stroškov.
Datum objave: 14.04.2017
Rok za prejem ponudb: 26.05.2017
Višina sredstev 98.000 EUR v letih 2017 in 2018
Kontaktna oseba: irena.milinkovic(at)gov.si
Drugi podatki: Rok za prejem ponudb: 2 dni pred vsakokratnim odpiranjem vlog, ki so: 1. odpiranje 30.5.2017, 2. odpiranje 3.7.2017. V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. 1. 2018 in drugo 10. 4. 2018.