Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

25. 4. 2017
Razpis: 1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1, kot nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 - površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu.
Upravičenci: Skladno s 4. členom uredbe so upravičenci do podpore nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.
Intenzivnost pomoči: Skladno s prvim odstavkom 9. člena uredbe se podpora dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 3000 EUR/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od površine iz 5. točke 5. poglavja tega javnega razpisa, in sicer 0,3 ha.
Datum objave: 21.04.2017
Višina sredstev: 2 mio EUR
Kontaktna oseba: INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail:aktrp(at)gov.si INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.