Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

28. 4. 2017
Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017
Razpisovalec: MKGP
Datum objave: 28.4.2017
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.
Upravičenci: V skladu s prvim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete je na dan oddaje vloge na javni razpis upravičenec do podpore v okviru podukrepa 6.1:
· mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva,
· družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja ter
· samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva. Mladi kmet je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost v skladu s točkama 4.2.9. in 4.2.10. tega javnega razpisa ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo.
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep 6.1) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 27. 6. 2017. Vnos vlog v elektronski sistem in predložitev vlog poteka od 22. 5. 2017 do vključno 27. 6. 2017 do 24. ure.
Višina sredstev 14.000.000 EUR
Kontaktna oseba: Kontaktna oseba:INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail:aktrp(at)gov.si
INFO točke KGZS