Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

28. 6. 2017
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
Razpisovalec: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:
a.programi nižjega poklicnega izobraževanja(NPI),
b.programi srednjega poklicnega izobraževanja(SPI),
c.programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja(SSI),
d.programi poklicno-tehniškega izobraževanja(PTI),
e.programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.maturitetni tečaj,
g.poklicni tečaji(PT),
h.mojstrski izpiti,
i.delovodski in poslovodski izpiti.
Upravičenci: Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki: ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
- za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018
- za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.
Intenzivnost pomoči: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.
Datum objave:
23.06.2017
Rok: 7. 9. 2018.
Višina sredstev: 6.675.453,74 EUR.
Dodatne informacije: E:dir[@]sklad-kadri.si
T: 01 434 15 53 (Mihaela Žveglič)
T: 01 434 58 84 (Teja Zidar)