Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

3. 7. 2017
Razpis: Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017
Razpisovalec: MGRT
Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela[1] mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster)[2]. Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/. Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja.
Vlagatelji: Upravičenci/ciljna skupina so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v razpisu.
Intenzivnost pomoči: Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahodna Slovenija velja omejitev sofinanciranja in sicer največ 100.000,00 EUR na leto (12 mesecev izvajanja projekta) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši in več, v kolikor je daljši[4]. Navedena omejitev za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija ne velja. Skupno sofinanciranje za 36 mesecev ne sme preseči več kot 300.000,00 EUR.[1] Upravičenec mora v svoji vlogi predstaviti jasno finančno konstrukcijo projekta iz katere bo za projekte iz Kohezijske regije zahodna Slovenija razvidno, da omejitev vrednosti sofinanciranja ni presežena. Razvidna mora biti tudi predvidena dinamika oddaje zahtevkov.
Datum objave:
30.06.2017
Rok za prejem ponudb: 09.10.2017
Višina sredstev: 5.282.528,69 EUR (sredstva delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR))
Kontaktna oseba: eureka-eurostars.mgrt@gov.si