Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

11. 7. 2017
Razpis: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0
Razpisovalec: MGRT
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev na področju predelave ali obdelave lesa.
Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer je bila prva registracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena pred 1. 1. 2015.
Intenzivnost pomoči: Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.
Datum objave:
10.07.2017
Rok za prejem ponudb: 16.08.2017 do 23:59
Višina sredstev 5.045.389,08 EUR
Kontaktna oseba: sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si
Povezava: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0