Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018

24. 7. 2017
Razpis: Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018
Razpisovale: MGRT
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje najmanj treh učnih izdelovalnih laboratorijev, ki bodo: - vzpostavili ustrezno infrastrukturo za uvajanje energetsko učinkovitih rešitev in rešitev učinkovite rabe virov za potrebe MSP in potencialnih podjetnikov (tako fizično infrastrukturo kot tudi infrastrukturo za prenos znanj, usposabljanje, mentorstvo in svetovanje) - omogočili podjetjem in skupnosti, da dostopajo tako do znanj s področja tehničnega in digitalnega izdelovanja kot tudi do prostorov in orodij UIL, s hkratno krepitvijo skupnostnega načina delovanja za notranjo rast UIL in možnostjo vključevanja v globalne mreže izdelovalnih laboratorijev.
Vlagatelji: Upravičenci so javni zavodi, ki delujejo na področjih srednjega izobraževanja po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in so ustanovljeni kot šolski centri, srednje poklicne šole, srednje tehniške šole, srednje strokovne šole, splošne gimnazije ali strokovne gimnazije.
Intenzivnost pomoči: Sredstva se dodelijo v obliki subvencij. Višina sofinanciranja je 100%. Maksimalna višina subvencije je 342.478,67 EUR v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 427.890,91 EUR v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Datum objave:
21.07.2017
Rok za prejem ponudb: 15.09.2017
Višina sredstev 1.198.260,48 EUR
Kontaktna oseba:
Jernej Prevc
, 01 400 36 01
Povezava: Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018