Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018

6. 9. 2017
Razpis: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje: a) Elektronsko izmenjavo med partnerji b) Digitalizacijo nastopov na sejmih c) Spletne strani za tuje trge d) Spletne trgovine e) Produktno-prodajne videe f) Krepitev kompetenc - usposabljanja
Upravičenci: Upravičenci so podjetja: ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
Intenzivnost pomoči: Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 70 % upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.
Datum objave: 1.9.2017
Rok: 02.10.2017
Višina sredstev 2.500.000,00 EUR
Drugi podatki: Pogoji za kandidiranje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:
  • elektronska izmenjava med partnerji,
  • digitalizacija nastopov na sejmih,
  • spletne strani za tuje trge,
  • spletne trgovine,
  • produktno-prodajni video,
  • krepitev kompetenc – usposabljanja.
Kontaktna oseba:
eposlovanje(at)spiritslovenia.si s pripisom »JR vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 - vprašanje«
Povezava: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018