Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017

5. 10. 2017
Razpis: Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017
Izdajatelj: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Upravičenci: Upravičenec je:
- lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo.
- lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
- agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.
Intenzivnost pomoči: Stopnja javne podpore v okviru te operacije je 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.Najmanjši znesek javne podpore v okviru te operacije je 500 eurov na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 eurov javne podpore.
Datum objave: 29.09.2017
Razpisni roki: 10.01.2018
Višina sredstev 3.000.000 €
Kontakt: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160,
1000 Ljubljana,
tel.: 01 580 77 92,
Fax.: 01 478 92 06,
E-mail:aktrp(at)gov.si
Povezava: Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017