Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

22. 11. 2017
Razpis: Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017
Razpisovalec: Slovenski regionalni razvojni sklad
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014-2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev: pravna oseba, fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (s.p.), kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ter ostala pravna ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
Intenzivnost pomoči: Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR in najvišji 350.000,00 EUR.
Datum objave: 17.11. 2017
Rok: Rok prijave je do porabe razpoložljivih sredstev, oziroma najkasneje do 30.4.2018.
Višina razpoložljivih sredstev: 2 mio EUR
Kontakt: info@regionalnisklad.si, (01) 836-19-53
Povezava: Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017