Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018

28. 11. 2017
Razpis: Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«
Razpisovalec: SPIRIT Slovenija
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.
Upravičenci: Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji: · ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali · širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. Kot MSP šteje mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, pri čemer je velikost le-teh v skladu z merili. Upravičenci do sofinanciranja so prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in druga določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o izboru in s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
Datum objave: 24. 11. 2017
Rok: Predvidena sta dva (2) roka za oddajo vlog:
1. rok: 5. 1. 2018,
2. rok: 15. 5. 2018.
Višina razpoložljivih sredstev: 1.900.000,00EUR
Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov:indiv-sejmi2018@spiritslovenia.si. Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje deset dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu:www.spiritslovenia.si.
Povezava: Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«