Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev v letih 2018 in 2019

28. 11. 2017
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev v letih 2018 in 2019
Razpisovalec: MDDSZ
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.
Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo pogoje navedene v tem javnem razpisu.
Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta: Višina materialnih stroškov ne sme presegati 20 % višine postavljene cene stroškov dela za strokovnega delavca in ne sme biti nižja od 2.100,00 EUR. Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi 15.000 izvodov ne sme presegati zneska 2.000,00 EUR. Za izvedbo delavnic ministrstvo krije potne stroške strokovnemu delavcu. Stroški ne smejo presegati 1.000,00 EUR v letu 2018 in 1.000,00 EUR v letu 2019.
Datum objave: 24.11.2017
Rok za prejem ponudb: 11.12.2017
Višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa je 45.000,00 EUR v letu 2018 in 45.000,00 EUR v letu 2019
Kontaktna oseba: Vprašanja v zvezi s pripravo prijave lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti do 4. 12. 2017 na naslovgp.mddsz(at)gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev«.
Drugi podatki: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.
Povezava: Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev v letih 2018 in 2019