Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018

30. 11. 2017
Razpis: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
Upravičenci: Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.
Intenzivnost pomoči: Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.
Datum objave: 27.10.2017
Razpisni roki:
  1. rok: 7. 12. 2017,
  2. rok: 22. 2. 2018.
Višina sredstev 1.500.000 EUR
Dodatne informacie: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave@spiritslovenia.si. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesne izboljšave 2017/2018 - vprašanje«. Agencija ni dolžna posredovati informacij v zvezi s predmetnim javnim razpisom, če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.
Povezava: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018