Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

30. 11. 2017

NAMEN

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019 s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Savinjske statistične regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2018/2019.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME – SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA za šolsko/študijsko leto 2018/2019, vendar pa je pogoj za prijavo.

 NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 – prijavni obrazec, ki je objavljen pod to najavo javnega poziva, skupaj s celotnim besedilom javnega poziva.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje na tri možne načine:

·        osebno vsak delovni dan med 8. in 13. uro na RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.,

·        pošlje prijavo priporočeno po pošti na RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.,

·        pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: razvojna.agencija@rasr.si .

ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt do 30. 9. 2018 oz. do porabe sredstev.

DODATNE INFORMACIJE

na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na telefonski številki: 03 589 40 94