Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

18. 12. 2017

V petek, 15. 12. 2017, je Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb.

Razpis: Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb
Razpisovalec: Eko sklad
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:
1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.
Prijavitelji: Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta. Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Eko sklad bo za potrebe tega javnega razpisa dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev pridobil tudi iz uradnih evidenc.
Datum objave: 15. 12. 2017
Rok: 22.1.2018 do 12.00
Intenzivnost pomoči: 20.000 EUR do največ 60.000 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta.
Višina razpoložljivih sredstev 600.000 EUR
Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis NVO 2017«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana do najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vloge.
Povezava: Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb
Informativni dan s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave sprejemamo na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si do konca decembra. Natančnejše informacije o lokaciji in terminu bodo objavljene predvidoma 5. januarja 2018.