Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

18. 3. 2019
Razpis: Javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
Upravičenci: 1. Upravičenec do podpore je določen v 30. členu Uredbe. 2. Izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 30. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D9 »Dokazila o velikosti in povezanosti podjetij« iz Priloge 9 razpisne dokumentacije. 3. Izpolnjevanje pogoja iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.1 »Overjeno dokazilo o končani izobrazbi«, Dokazilom št. D6.1.2 »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, Dokazilom št. D6.1.3 »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah na podlagi pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti« in Dokazilom št. D6.1.4 »Izjava o dokazovanju pridobljenih delovnih izkušenj na podlagi vpisa v register kmetijskih gospodarstev«, iz Priloge 6 razpisne dokumentacije. 4. Če je upravičenec iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe pravna oseba iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe, se poleg dokazil iz prejšnje točke (dokazila se priložijo za fizično osebo, ki izvaja nadzor nad pravno osebo, ki se šteje za mladega kmeta) priložita Dokazilo št. D2.1 »Zemljiškoknjižni izpisek« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije in Dokazilo št. D6.1.5 »Nadzor mladega kmeta nad pravno osebo« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Datum objave: 01.02.2019
Rok: 29.05.2019 do 23:59
Višina sredstev 15 mio EUR
Kontaktna oseba: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01 580 77 92 Fax.: 01 478 92 06
E-mail:aktrp(at)gov.si INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga 13 razpisne dokumentacije).
Povezava: Javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019