Aktualno
8. 10. 2019
Posvet-RADON V STAVBAH
Posvet-RADON V STAVBAH
več
13. 9. 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
več
9. 9. 2019
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
28. 8. 2019
Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
Arhiv>>

Javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

18. 3. 2019
Razpis: Javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnove gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017
Upravičenci: V skladu z 11. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 11. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so upravičenci do podpore fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov.
Datum objave: 15.03.2019
Višina sredstev 2.000.000 €
Kontaktna oseba: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si;
INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Drugi podatki: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKPG in na spletni strani Programa razvoja podeželja.
Povezava: Javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020