Aktualno
8. 10. 2019
Posvet-RADON V STAVBAH
Posvet-RADON V STAVBAH
več
13. 9. 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
več
9. 9. 2019
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
28. 8. 2019
Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

5. 6. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade (v nadaljnjem besedilu: KCM) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.
Datum objave: 24.05.2019
Razpisana sredstva: 1.250.000EUR
Rok prijave: 27.06.2019 do 12:00

Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti
Kontaktna oseba: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti posredovane v pisni obliki na elektronski naslov: lidija.kramar(at)gov.si do vključno 19. 6. 2019. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.