Aktualno
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
2. 12. 2019
Decembrsko potovanje s Pravljičnim vlakom iz Podčetrtka do Pravljičnega Celja
več
2. 12. 2019
Trajnostna mobilnost »danes, jutri«
več
Arhiv>>

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019

5. 6. 2019
INFORMATIVNA DELAVNICA ZA POTENCIALNE PRIJAVITELJE


Ministrstvo bo javni razpis podrobneje predstavilo na informativnih delavnicah za potencialne prijavitelje, ki bosta v sredo, 5. junija in v četrtek, 6. junija 2019 ob 10. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

NOVO OBVESTILO: ZAPOLNITEV MEST - INFORMATIVNI DELAVNICI IN POSTAVLJANJE VPRAŠANJ

junij 4, 2019

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019

Ministrstvo za javno upravo je dne 24. 5. 2019 v Uradnem listu RS, št. 34/2019 objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

 

Ministrstvo bo v okviru izbranih vlog subvencioniralo:

  • SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah
  • SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah


Skladno z vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, so cilji javnega razpisa naslednji:

  • povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
  • dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
  • profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
  • kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
  • kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
  • profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.
Razpisana sredstva:
leto 2019 leto 2020 leto 2021 SKUPAJ
SKLOP A 2.500.000 EUR 1.500.000 EUR 1.000.000 EUR 5.000.000 EUR
SKLOP B 500.000 EUR 300.000 EUR 200.000 EUR 1.000.000 EUR
SKUPAJ 3.000.000 EUR 1.800.000 EUR 1.200.000 EUR 6.000.000 EUR

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa, na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu – tj. ali sklopu A ali na sklopu B. V okviru izbranega sklopa prijavitelj lahko odda le 1 vlogo, lahko pa kot partner nastopa v več vlogah na obeh sklopih, v kolikor za to izpolnjuje pogoje, vendar v nobenem primeru na tem javnem razpisu ne more zaprositi za sofinanciranje več kot dveh delovnih mest.

Sklop A
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj le skupaj s partnerji, ki tako skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. Konzorcij lahko sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev).
Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

Sklop B 
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelji sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oziroma konzorcijsko partnerstvo. V primeru konzorcija lahko le-tega sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev). V kolikor se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge. 

Razpisnik: Ministrstvo za javno upravo

Rok: 
Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 45 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 8. 7. 2019.

Dodatne informacije: 
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti  na naslovu: gp.mju@gov.si, s pripisom: »Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in
prostovoljstva 2019« (za Urško Kavčič).