Aktualno
8. 10. 2019
Posvet-RADON V STAVBAH
Posvet-RADON V STAVBAH
več
13. 9. 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
več
9. 9. 2019
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
28. 8. 2019
Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
Arhiv>>

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019

5. 6. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in
rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Datum objave: 31.5.2019
Rok za prejem ponudb: 24.09.2019 do 23:59
Upravičenec: Upravičenec do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je:

1. lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;

2. lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;

3. agrarna skupnost v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano
Razpisana sredstva: 2,5 mio EUR
Kontaktna oseba: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,

Dunajska 160, 1000 Ljubljana,

Tel.: 01 580 77 92,

Fax.: 01 478 92 06,

E-mail: aktrp(at)gov.si
INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije