Aktualno
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
2. 12. 2019
Decembrsko potovanje s Pravljičnim vlakom iz Podčetrtka do Pravljičnega Celja
več
2. 12. 2019
Trajnostna mobilnost »danes, jutri«
več
Arhiv>>

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019

5. 6. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in
rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Datum objave: 31.5.2019
Rok za prejem ponudb: 24.09.2019 do 23:59
Upravičenec: Upravičenec do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je:

1. lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;

2. lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;

3. agrarna skupnost v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano
Razpisana sredstva: 2,5 mio EUR
Kontaktna oseba: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,

Dunajska 160, 1000 Ljubljana,

Tel.: 01 580 77 92,

Fax.: 01 478 92 06,

E-mail: aktrp(at)gov.si
INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije