Aktualno
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
2. 12. 2019
Decembrsko potovanje s Pravljičnim vlakom iz Podčetrtka do Pravljičnega Celja
več
2. 12. 2019
Trajnostna mobilnost »danes, jutri«
več
Arhiv>>

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019

6. 6. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
Datum objave: 31.05.2019
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano
Vlagatelj: 3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa.
Kontaktna oseba: Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP (tel. 01 580 77 92), od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 15:00 in v petek od 8:00 do 14:00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si.
Razpisana sredstva: 15.000 EUR