Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

30. 8. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja - druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.

Cilj javnega razpisa je:
-lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;
-spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja);
Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so:
1. mikro in mala podjetja (v skladu z določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št.651/2014 z dne 17.6.2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oz. finančnih zneskov v teh primerih.
2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;
3. in druge pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Rok: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 in 2020 so: 31.8.2019, 30.9.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 30.6.2020, 30.9.2020 in 31.12.2020.
Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oz. do 31.12.2020. V primeru, da bodo vsa za do 31.12.2020 predvidena sredstva predčasno porabljena bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim predvidenim zneskom sredstev v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dodatne informacije: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah ter e-pošti:
- (02) 234 12 61 Nina Urbanič in nina.urbanic@podjetniskisklad.si.
- (02) 234 12 41 Rok Huber in rok.huber@podjetniskisklad.si,