Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

30. 8. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja - druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.

Cilj javnega razpisa je:
-lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;
-spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja);
Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so:
1. mikro in mala podjetja (v skladu z določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št.651/2014 z dne 17.6.2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oz. finančnih zneskov v teh primerih.
2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;
3. in druge pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Rok: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 in 2020 so: 31.8.2019, 30.9.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 30.6.2020, 30.9.2020 in 31.12.2020.
Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oz. do 31.12.2020. V primeru, da bodo vsa za do 31.12.2020 predvidena sredstva predčasno porabljena bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim predvidenim zneskom sredstev v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dodatne informacije: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah ter e-pošti:
- (02) 234 12 61 Nina Urbanič in nina.urbanic@podjetniskisklad.si.
- (02) 234 12 41 Rok Huber in rok.huber@podjetniskisklad.si,