Aktualno
8. 10. 2019
Posvet-RADON V STAVBAH
Posvet-RADON V STAVBAH
več
13. 9. 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
več
9. 9. 2019
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
28. 8. 2019
Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
Arhiv>>

Akvakultura ki zagotavlja okoljske storitve

2. 9. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet podpore je dodelitev nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka zaradi kormoranov v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.
Višina razpisanih sredstev: Višina razpisanih sredstev znaša 60.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 15.000 evrov.
Datum objave: 30. 8. 2019
Datum odpiranja: 23. 9. 2019
Institucija: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Upravičenci: V skladu z 49. členom Uredbe so upravičenci pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki nastopajo v naslednjih pravno-organizacijskih oblikah:
1. gospodarske družbe; 2. zadruge; 3. samostojni podjetniki posamezniki ali 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov; 2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov; 3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov. (3) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so lahko tudi podjetja, ki niso MSP.