Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

9. 9. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
Institucija: SPIRIT SLOVENIJA
Datum objave: 06. 09. 2019
Višina sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.100.000,00 EUR, od tega:
Vzhodna Slovenija
1.407.000,00
Zahodna Slovenija
693.000,00
Višina predlaganih projektov: Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.
Rok za prijavo: Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019.
Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni okumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si.