Aktualno
8. 10. 2019
Posvet-RADON V STAVBAH
Posvet-RADON V STAVBAH
več
13. 9. 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
več
9. 9. 2019
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
28. 8. 2019
Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
Arhiv>>

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

9. 9. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
Institucija: SPIRIT SLOVENIJA
Datum objave: 06. 09. 2019
Višina sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.100.000,00 EUR, od tega:
Vzhodna Slovenija
1.407.000,00
Zahodna Slovenija
693.000,00
Višina predlaganih projektov: Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.
Rok za prijavo: Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019.
Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni okumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si.