Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

Aktualni razpisi

12. 3. 2021

1.        SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD:

·        SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

ROK: 31.12.2021

·        SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

ROK: 1.10.2021

·        VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti

ROK: 31.3.2023

·        VAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke

ROK: 31.3.2023

·        VAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

ROK: 31.3.2023

·        VAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

ROK: 31.3.2023

·        VAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

ROK: 31.3.2023

·        Javni poziv    VAV-9 - Vavčer za pripravo digitalne strategije 

ROK:  31. 03.2023

·        Javni poziv    VAV-10 - Vavčer za kibernetsko varnost 

ROK:  31. 03.2023

·        Javni poziv    VAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družb      

ROK:  31. 03.2023

·        Javni poziv    VAV 12 - Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja       

ROK: 31. 03.2023

·        Javni poziv    VAV 13 - Vavčer za prenos lastništva       

ROK: 31. 03.2023

·        Javni poziv    VAV 14 - Vavčer za prototipiranje           

ROK:  31. 03.2023

·        Javni razpis   P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij         

ROK: 13. 04.2021

·        Javni razpis   P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih 

ROK: 01. 10.2021

·        Javni razpis   P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0      

ROK: 15. 09.2021

·        Javni poziv    Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij 

ROK:  28. 12.2021

·        P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

ROK: 15.9.2021

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij

ROK: 28.12.2021

2.        SPIRIT SLOVENIJA :

·        Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«

ROK: 31.5.2021

·        Javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«

ROK: 12.3.2021

·        Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021 (JR SPK 2021)

ROK: 9.4.2021

·        Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

ROK: DO PREKLICA

·        Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021

ROK: 27.8.2021

·        Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

Javno povabilo odprto do preklica

·        Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Rok*   Obdobje za oddajo vloge     Stanje

8. rok: 14. 5. 2021     6. 1. 2021 - 14. 5. 2021          Sprejemanje vlog

9. rok: 3. 9. 2021      15. 5. 2021 - 3. 9. 2021          Vloge še ni mogoče oddati

10. rok: 5. 1. 2022     4. 9. 2021 - 5. 1. 2022 Vloge še ni mogoče oddati

11. rok: 16. 5. 2022   6. 1. 2022 - 16. 5. 2022          Vloge še ni mogoče oddati

·        Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

ROK: 31. 3. 2023

·        Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

ROK: 23.4.2021

·        Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

ROK: 30. 9. 2021

ROK: 30. 9. 2022

·        Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

ROK: 1. 10. 2021

·        Javni poziv recenzentom tehnološko razvojnih projektov

POZIV JE ODPRT DO NJEGOVEGA PREKLICA

3.        MINISTRSVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT:

·        Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2021

ROK: 26.3.2021

·        Odprt razpis v okviru projekta DRIVE (IMI2, Obzorje 2020): »Measuring brand-specific influenza vaccine effectiveness in EU/EEA«

ROK: 14. 5. 2021

·        Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22

25. 3. 2021

·        Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2021

ROK: 2. 4. 2021

·        Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021

ROK: 26. 5. 2021

·        Transnacionalni javni razpis "EU Co-funded ERA-MIN Joint Call 2021"

ROK: 1. 4. 2021

·        Objava transnacionalnega javnega razpisa “ForestValue Joint call for research proposals in 2021«

ROK: 13. 4. 2021

·        Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021

ROK: 30. 4. 2021

·        Javni razpis FET Flagship

ROK19. 4. 2021

4.        MINISTRSTVO ZA KULTURO:

·        Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v RS, ki jih bo v letu 2021 financirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo

ROK: 15. 3. 2021

5.        MGRT:

·        Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

ROK: 5.5.2021

·        Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

ROK: 30.4.2021

·        PRSPO 2021 Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021

ROK: 31. 3. 2021

·        JR P7-2 2020 COVID Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021

ROK: 7. 12. 2021

·        P4D 2019-2023 Javni razpis P4D 2019 -2023 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

ROK: 1. 9. 2022

·        Javni razpis EUREKA 2021 | GOV.SI

ROK :19.4.2021

6.        MKGP:

·        Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani v letu 2021

ROK: 9.4.2021

·        3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

ROK: 21.5.2021

·        7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

ROK: 15. 6. 2021

·        Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021

ROK: 20. 4. 2021

Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

ROK: 20. 4. 2021

·        5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

ROK: 31. 12. 2027

·        Prvi javni razpis za ukrep ''Zdravje in varnost'' iz OP ESPR 2014-2020

ROK: 30. 6. 2023

·        3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

ROK: 31. 12. 2024

·        3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih | GOV.SI

ROK: 26.2.2025

·        16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

ROK: 27.1.2021

·        15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

ROK: 4.11.2020

·        6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

ROK: 15.12.2020

·        4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

ROK: 31.12.2024

·        3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

ROK: 31.12.2024

·        4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

ROK: 31.12.2024

·        PETI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »PRODUKTIVNE NALOŽBE V OKOLJSKO AKVAKULTURO«

ROK: do porabe sredstev

·        PETI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »PREDELAVA RIBIŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE«

ROK: do porabe sredstev

·        ČETRTI JAVNI RAZPIS ZA UKREP RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVARJANJA, PRODAJNE DVORANE IN ZAVETJA

ROK: do porabe sredstev

·        PETI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO

ROK: do porabe sredstev

·        TRETJI JAVNI RAZPIS ZA »UKREP INOVACIJE V AKVAKULTURI«

ROK: do porabe sredstev

·        DRUGI JAVNI RAZPIS ZA »UKREP PREHOD NA SISTEM ZA OKOLJSKO RAVNANJE IN PRESOJO TER EKOLOŠKA AKVAKULTURA

ROK: do porabe sredstev

·        DRUGI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »AKVAKULTURA, KI ZAGOTAVLJA OKOLJSKE STORITVE

ROK: do porabe sredstev

7.        MDDSZ:

·        Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva

ROK: 2. 4. 2021

8.        MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO:

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021)

ROK: 24.9.2021

·        Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) | GOV.SI

ROK: 2.9.2021

·        Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

ROK: 3. rok: 17. 5. 2021, 4. rok: 20. 9. 2021 in skrajni rok: 22. 11. 2021

9.        ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE:

·        Usposabljam.se 2020/2021 (gov.si)

ROK: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.10.2021

·        Delovni preizkus 2020/2021 (gov.si)

ROK: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.10.2021

·        Zaposli.me 2020 (gov.si)

ROK: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021

·        Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje (gov.si)

ROK: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021

·        Trajno zaposlovanje mladih 2020 (gov.si)

ROK: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021

10.                                            JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN  PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE:

·        Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 (308. JR) | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si)

ROK: od 14.6.2021 do vključno 24.9.2021

11.                                            MISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO:

·        Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« | GOV.SI

ROK: 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure, 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

12.                                            Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

·        Javni razpis za izvedbo projekta Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za MZ

ROK: 2.4.2021

13.                                            EKO SKLAD:

·        Javni poziv 83SUB-PN20 Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

ROK: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

·        Javni poziv 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

ROK: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

EKO SKLAD-za gospodarstvenike

·        OGREVAJE IN PREZRAČEVANJE

-daljinsko ogrevanje https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/daljinsko-ogrevanje

-Izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/izkorianje-odvene-toplote-iz-procesov-in-ali-naprav

-Izvedba priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave, ki kot energent uporablja plin https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/izvedba-priklopa-na-plinovod-ali-namestitev-kurilne-naprave-ki-kot-energent-uporablja-plin

-Kurilne naprave na lesno biomaso https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/kurilne-naprave-na-lesno-biomaso-3

-Naprave za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije iz obnovljivih virov energije https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/naprave-za-soproizvodnjo-toplotehladu-in-elektricne-energije-iz-obnovljivih-virov-energije

-Ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov energije https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/ogrevanje-ali-hlajenje-iz-obnovljivih-virov-energije

-Optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/optimizacija-sistema-ogrevanja-v-vestanovanjski-stavbi

-Plinski kondenzacijski kotli https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/plinski-kondenzacijski-kotli

-Prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/prezraevanje-z-vraanjem-toplote-rekuperacija-2

·        IZOLACIJA IN OKNA

-Izolacija fasade v večstanovanjski stavbi https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/izolacija-fasade-v-vestanovanjski-stavbi

-Toplotna izolacija strehe ali stropa https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/toplotna-izolacija-strehe-ali-stropa-2

-Toplotna izolacija talhttps://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/toplotna-izolacija-tal-2

-Zunanje stavbno pohištvohttps://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/zunanje-stavbno-pohitvo-2

·        UČINKOVITA RABA ENERGIJE

-Elektromotorji in frekvenčni pretvorniki https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektromotorji-in-frekvenni-pretvorniki

-Energetska optimizacija v tehnološkem procesu https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/energetska-optimizacija-v-tehnolokem-procesu

-Energetski pregledi https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/energetski-pregledi

-Sistem razsvetljave https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/sistem-razsvetljave

-Sistem upravljanja z energijo https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/sistem-upravljanja-z-energijo

-Ukrepi učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/ukrepi-uinkovite-rabe-energije-v-proizvodnih-poslovnih-in-javnih-objektih

·        ELEKTRIČNA SAMOOSKRBA

-Mikro sončne elektrarne https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/mikro-sonne-elektrarne

-Naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/naprave-za-proizvodnjo-elektrine-energije-iz-obnovljivih-virov-energije

-Sončne elektrarne https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/sonne-elektrarne

·        GRADNJA IN CELOVITA OBNOVA STAVB

-Energijska prenova obstoječih stavb https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/energijska-prenova-obstojeih-stavb

-Gradnja novih skoraj nič-energijskih stavb https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-novih-skoraj-ni-energijskih-stavb

·        VOZILA IN INFRASTRUKTURA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

-Električna in hibridna vozila https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila-2

-Izgradnja parkirišč po sistemu P+R https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/izgradnja-parkiri-po-sistemu-pr

-Nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nakup-novih-vozil-za-cestni-promet-s-pogonom-na-plin

-Nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo vgrajen EURO 6 motor https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nakup-vozil-z-nadgradnjo-ali-delovnih-strojev-na-hibridni-elektrini-ali-plinski-pogon-oziroma-imajo-vgrajen-euro-6-motor

-Postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/postavitev-kolesarnic-polnilnih-postaj-za-polnjenje-elektrinih-baterijskih-vozil-vozil-na-stisnjen-zemeljski-plin-ali-bioplin

·        VODA

-Gradnja oziroma rekonstrukcija čistilnih napravhttps://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-oziroma-rekonstrukcija-istilnih-naprav

-Kanalizacijska omrežjahttps://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/kanalizacijska-omreja

-Predpriprava in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/predpriprava-in-naprave-za-ienje-oporenih-virov-pitne-vode

-Prihranek in zmanjšanje izgub pitne vode https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/prihranek-in-zmanjanje-izgub-pitne-vode

-Vodovodna omrežja https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/vodovodna-omreja

-Zmanjševanje porabe pitne vode https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/zmanjevanje-porabe-pitne-vode

·        ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJE ZRAKA

-Gradnja oziroma rekonstrukcija naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-oziroma-rekonstrukcija-naprav-za-ienje-dimnih-plinov-in-odpadnega-zraka

-Zmanjševanje onesnaževanja zraka v tehnološkem procesu https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/zmanjevanje-onesnaevanja-zraka-v-tehnolokem-procesu

·        UPRAVLJANJE Z ODPADKI IN ODSTRANJEVANJE AZBESTA

-Zamenjava strešnih kritin, cevi in oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/zamenjava-strenih-kritin-cevi-in-oblog-ki-vsebujejo-azbestna-vlakna

·        ZAČETNE NALOŽBE V OKOLJSKO TEHNOLOGIJO

-Postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni način https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/postavitev-tehnolokih-linij-oziroma-naprav-za-proizvodnjo-biogoriv-iz-surovin-pridelanih-na-sonaravni-nain

-Sprememba proizvodnega procesa / preseganje standarda https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/sprememba-proizvodnega-procesa-preseganje-standarda