Aktualno
13. 6. 2018
Jubilejna 25. kolesarska dirka Po Sloveniji
več
31. 5. 2018
1. konferenca Regijski izzivi trajnostne mobilnosti
1. konferenca Regijski izzivi trajnostne mobilnosti
več
31. 5. 2018
Mednarodna konferenca "Potrebe po trgu dela"
več
15. 5. 2018
KOLEDAR RŠS TVU MREŽE
več
Arhiv>>

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017

28. 6. 2017

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA 2016 - 2022

Datum objave: 28.6.2017

Razvojna agencija Savinjske regije objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

NAMEN
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

ROK ZA PRIJAVO

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2017.

PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Primorsko-notranjske statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2016/2017 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija in vsi obrazci so priloženi spodaj.

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017

1 Obrazec št. 1_Prijavni obrazec

2 Obrazec št. 2_Vprašalnik za štipendista

3_Obrazec št. 3_Izjava kadrovskega štipendista

4_Obrazec št. 4_Poročilo o opravljeni delovni praksi

5_Obrazec št. 5_Zahtevek

6_Priloga 1_Pogodba o sofinanciranju

7_Priloga 2_Poimenski seznam štipendistov

8_Priloga 3_Pogodba o štipendiranju

9_Priloga 4_Označba vloge

Politika štipendiranja 2015-2019


DODATNE INFORMACIJE

Na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na

telefonski številki: 03 589 40 82

 ***

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.