Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

Regionalna statistika

Savinjska regija je ena izmed dvanajstih regij v Sloveniji. Z velikostjo 2.301 km2je tretja največja izmed vseh in predstavlja 11,4 % površine Slovenije. V regiji je leta 2019 živelo 256.359  prebivalcev oziroma 12,2 % slovenskega prebivalstva. Med največja urbana in gospodarska središča v regiji spadata Mestna občina Celje in Mestna občina Velenje.

Savinjska regija ima ugodno strateško lego, je geografsko in reliefno zelo raznolika ter razgibana, skoznjo pa potekajo pomembne mednarodne ceste in železniške povezave. V večjem delu je poraščena z gozdom, zato je tudi zelo privlačna za turiste. Regija ohranja svojo bogato etnološko dediščino in poudarja raznolikost svojih območij kot razvojno prednost.

Regija se od severozahoda do jugovzhoda razprostira vse od mogočnih Kamniško-Savinjskih Alp preko dolin in gozdov Zgornje Savinjske doline, do energetsko bogatega Šaleškega in do s hmeljem posejane Spodnje Savinjske doline, zgodovinskih zakladnic Osrednje Celjskega in do Dravinjskega z bogatim Pohorjem ter gričevnatega Kozjanskega in Obsotelja.

Na splošno je Savinjska regija dobro industrijsko zaznamovana, saj predstavlja relativno velik delež vseh slovenskih podjetij in doprinese desetino vseh prihodkov od podjetij v državi.

Najpomembnejše družbeno-razvojne odločitve javnega pomena sprejema Razvojni svet Savinjske regije, v katerem so zastopani župani občin, predstavniki gospodarstev in nevladnih organizacij ter predstavniki ORP. Pomembno razvojno in odločevalsko vlogo ima Svet regije, ki ga sestavljajo županje in župani vseh 31 občin. Savinjsko regijo sestavlja 31 občin, od tega sta dve mestni občini, to sta Mestna občina Celje in Mestna občina Velenje. Občinska središča s statusom mesta so Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur in Žalec, ostala pa Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogatec, Solčava, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko in Zreče.

Za večjo razvojno učinkovitost Savinjska regija uveljavlja delovanje petih subregij, ki imajo na svojem območju vzpostavljeno delovanje Območnih razvojnih partnerstev (ORP).

Status subjekta spodbujanja razvoja regije ima RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., katere ustanoviteljice in lastnice so občine Savinjske regije.