Aktualno
23. 12. 2020
NOVE SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE NALOŽBE 3.1 DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJE
več
15. 10. 2020
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
več
30. 9. 2020
Srečanje regionalnih skrbnikov
Srečanje regionalnih skrbnikov
več
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
Arhiv>>

Regionalna statistika

Savinjska regija ima izjemno strateško lego. Umeščena je v središče Slovenije, skoznjo potekajo pomembne mednarodne cestne in železniške povezave. Središče regije je Celje, ki skozi svojo bogato zgodovino ohranja pomembno poselitveno, gospodarsko in prometno vlogo.

Regija se od severozahoda razprostira vse od mogočnih Kamniško-Savinjskih Alp preko čudovitih  dolin in gozdov Zgornje Savinjske doline, do energetsko bogatega Šaleškega, s hmeljem posejane Spodnje Savinjske doline, do zgodovinskih zakladnic Osrednje Celjskega, Dravinjskega z razkošji Pohorja, do gričevnatega in s soncem obsijanega Obsotelja in Kozjanskega na jugovzhodu.

Savinjska regija je ena izmed dvanajstih regij Slovenije, po velikosti pa tretja izmed vseh. Velikost regije je 2.301 km2, kar predstavlja 11,4 % površine Slovenije.

V regiji je 254.382 prebivalcev oziroma 12,4 % slovenskega prebivalstva. Največji urbani in gospodarski središči v regiji sta Celje (48.653 prebivalcev) in Velenje (32.869 prebivalcev).

Občinska središča s statusom mesta so Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur in Žalec.

Občinska središča so še Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogatec, Solčava, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko in Zreče.

V Savinjsko regijo je vključenih 31 občin. Status mestne občine imata Celje in Velenje. Za večjo razvojno učinkovitost Savinjska regija uveljavlja delovanje petih subregij. To so Dravinjska, Savinjsko-Šaleška, Spodnje Savinjska, Obsoteljsko Kozjanska ter Osrednje Celjska subregija. S tem regija ohranja svojo bogato etnološko dediščino in raznolikost svojih območij uveljavlja kot razvojno prednost.

Najpomembnejše družbeno-razvojne odločitve sprejemata Svet regije in Razvojni svet regije, v katerih so zastopani župani občin, direktorji podjetij in predstavniki nevladnih organizacij. Status subjekta spodbujanja razvoja regije ima RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, ki se pri svojem delovanju povezuje z območnimi razvojnimi agencijami in z drugimi razvojnimi partnerji.

Na dan 1.1.2012 je regija imela 800 naselij, kar je 13,26% vseh slovenskih naselij (6.031). Na nivoju celotne države je 536.616 hišnih številk, od tega jih je v Savinjski regiji kar 68.244.

Podatki o površini občin Savinjske regije (v km2) na dan 1.1.2012

POVRŠINA (v km2) Št. prebivalcev
SLOVENIJA 20273 2055496
Braslovče 55 5378
Celje 94,9 48653
Dobje 17,5 975
Dobrna 31,7 2190
Gornji Grad 90,1 2663
Kozje 89,7 3216
Laško 197,5 13506
Ljubno 78,9 2666
Luče 109,5 1528
Mozirje 53,5 4089
Nazarje 43,4 2604
Podčetrtek 60,6 3327
Polzela 34 5959
Prebold 40,6 4998
Rečica ob Savinji 30,1 2295
Rogaška Slatina 71,5 11022
Rogatec 39,6 3136
Slovenske Konjice 97,8 14442
Solčava 102,8 516
Šentjur 222,3 18916
Šmarje pri Jelšah 107,7 10237
Šmartno ob Paki 18,2 3200
Šoštanj 95,6 8787
Štore 28,1 4297
Tabor 34,8 1614
Velenje 83,5 32869
Vitanje 59,4 2295
Vojnik 75,3 8442
Vransko 53,3 2618
Zreče 67 6412
Žalec 117,1 21532
SKUPAJ- Savinjska regija 2301 254382