Aktualno
13. 9. 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
več
9. 9. 2019
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
28. 8. 2019
Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
27. 8. 2019
Predstavitev RASR na kreativnem inkubatorju
Predstavitev RASR na kreativnem inkubatorju
več
Arhiv>>

Zdravstvo in sociala

Razvita zdravstvena služba, ki jo sestavljajo javni zdravstveni domovi in bolnišnični sistem, v zadnjem času pa tudi vse bolj privatne prakse, predstavlja pomemben dejavnik t.i. socialne kvalitete regije – zdravje postaja pomembno v osebnem in v poslovnem življenju. Okolja, kjer je zdravstvena služba razvitejša imajo bolj zdravo populacijo, zdravi ljudje imajo višjo delovno storilnost. Zdrava populacija vpliva tudi na manjši delež stroškov za socialne namene, tako da je možno več sredstev iz regijskega okolja nameniti v produktivne investicije. Zelo pomembne so zdravstvene storitve turizmu, saj bogatijo turistično ponudbo regije in istočasno nudijo zaposlitev specializiranim zdravstvenim strokovnjakom.

V Savinjski regiji so tri javne bolnišnice od 29-ih v Sloveniji (Vir: Ministrstvo za zdravje). Glavna regijska bolnišnica je v Celju, v občini Vojnik je psihiatrična bolnišnica, v Topolšici, ki spada v občino Šoštanj, pa bolnišnica za dihalne bolezni. S temeljno zdravniško oskrbo so občine dobro pokrite. Savinjska regija premore 8 zdravstvenih domov, 20 zdravstvenih postaj in Zavod za zdravstveno varstvo v Celju. Posamezne občine so podelile nekaterim zdravnikom in drugim nosilcem zdravstvene dejavnosti koncesije. Tako javni zavodi opravljajo zdravstveno varstvo v občinah skupaj z zasebniki - koncesionarji.

V Savinjski regiji je bilo leta 2010 1.041 ali 11,1 %  vseh bolniških postelj v Sloveniji. V Savinjski regiji je povprečno 0,41 bolniških postelj na 100 prebivalcev, kar je za 0,05 postelj manj kot je povprečje v Sloveniji.  V Savinjski regiji je bilo leta 2010 280 zdravnikov od tega 176 specialistov. (V Sloveniji je zaposlenih 3.238 zdravnikov, med katerimi je 2.092 zdravnikov specialistov.)

Na območju Savinjske regije deluje na področju socialnega varstva: 8 centrov za socialno delo (CSD); 12 domov za starejše občane (DSO); 3 samostojni socialno-varstveni zavodi VDC; 1 VDC kot enota socialnih-varstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov v Dobrni; 3 koncesije VDC; 1 varna hiša v Celju in 3 materinski domovi (Celje, Mozirje in Žalec).

Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je novembra 2011 med prebivalci Savinjske regije 11.381 oziroma 4,38% upravičencev prejemalo denarno socialno pomoč (DSP), v Sloveniji pa 3,35% prebivalcev.