Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

Demografija

Število prebivalcev in gostota naseljenosti

Število prebivalcev v regiji rahlo upada. V primerjavi z letom 2014 se je število prebivalcev v regiji zmanjšalo za 1, 6 %. V Sloveniji se je število prebivalcev v istem obdobju povečalo za 0,41 %. V Savinjski regiji je v letu 2018 živelo 255.703 prebivalcev, kar predstavlja 12 % vseh prebivalcev Slovenije. Od tega je bilo 128.614 moških in 127.089 žensk. Največja po številu prebivalcev je Mestna občina Celja, v kateri je leta 2018 živelo 49.538 prebivalcev ali 19,4 % prebivalcev regije. Občine z nad 10.000 prebivalcev so še: Mestna občina Velenje, Žalec, Šentjur, Slovenske Konjice, Laško, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah, s skupno 47,9 % prebivalcev regije. Najmanjši po številu prebivalcev sta občini Solčava (520 prebivalcev) in Dobje (962 prebivalcev), ki sta edini z manj kot 1.000 prebivalcev.  

Savinjska regija je nadpovprečno gosto naseljena, saj je leta 2018 na km² živelo 111, 1 prebivalcev, slovensko povprečje je bilo 102,1 prebivalcev/km². Glede naseljenosti so znotraj občine razlike, deset občin presega slovensko povprečje, najnižja gostota naseljenosti (pod 50 prebivalcev/km²) je v občinah Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Kozje, Vitanje in Vransko. 

Savinjska regija je po gostoti prebivalstva primerljiva z evropskim povprečjem, 111,7 prebivalca/km2

Indeks staranja in starostna sestava prebivalstva

Prebivalstvo v regiji se stara. Povprečna starost prebivalcev raste, leta 2014 je bila 42,3 let, leta 2018 pa 43,2 let. Ni velikih odstopanj v primerjavi s povprečno starostjo prebivalcev v Sloveniji (43,3) ali EU (43,4), je pa bila povprečna starost prebivalcev regije ena najnižjih. Regija je v 2018 izstopala po najnižjem deležu prebivalcev, starih 80 ali več let (4,8 %). V letu 2018 je bilo 19,1 % prebivalcev v regiji starih več kot 65 let, največ v občini Gornji Grad (24,0 %) in občni Štore (21,3 %). Indeks staranja prebivalstva je za Savinjsko regijo v letu 2018 znašal 125,8. To pomeni, da je se povečuje hitreje od povprečja Slovenije.

Naravno in selitveno gibanje prebivalstva

Celotna stopnja rodnosti v Savinjski regiji v letu 2018 je bila 1,68 (v Sloveniji 1,61). Povprečno se je v Savinjski regiji leta 2018 rodilo 9,4 otrok na 1000 prebivalcev (v Sloveniji 9,5). Naravni prirast je od leta 2014 dalje strmo padal in je bil leta 2017 prvič negativen (- 218). V letu 2018 je Savinjska regija ponovno beležila negativen naravni prirast (- 121), najbolj v občinah Gornji Grad (- 53), Polzela (- 50) in Štore (- 48). Največji pozitivni prirast beležijo v Mestni občini Velenje (120). 

V letu 2018 je bilo 3.608 priseljenih iz tujine, od tega 453 državljanov Republike Slovenije (RS) in 3.155 tujih državljanov. V tujino se jih je odselilo 1.509 prebivalcev regije, od tega 689 državljanov RS in 820 tujih državljanov. Skupni selitveni tok s tujino je pozitiven in znaša 2.099, od tega se je 236 državljanov RS več odselilo in 2.335 tujih državljanov več priselilo. Število prebivalcev je v Savinjski regiji v letu 2018 naraščalo nad evropskim povprečjem (2.0 na 1000 prebivalcev).