Aktualno
23. 12. 2020
NOVE SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE NALOŽBE 3.1 DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJE
več
15. 10. 2020
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
več
30. 9. 2020
Srečanje regionalnih skrbnikov
Srečanje regionalnih skrbnikov
več
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
Arhiv>>

Demografija

V Savinjski regiji je na dan 1.1.2012 prebivalo 254.382 prebivalcev, kar je predstavljalo 12,4% vsega slovenskega prebivalstva. Od tega je 126.893 moških in 127.489 žensk.

 Regija že vse od leta 1995 beleži rast prebivalstva, v letu 2011 je naravni prirast v regiji znašal 401. Skupni selitveni prirast Savinjske regije je v letu 2011 znašal 1,5 oseb na 1000 prebivalcev, kar pomeni, da se je v regijo več ljudi priselilo kot odselilo.

Glede na povprečni selitveni prirast vseh slovenskih regij (-0,3) je imela Savinjska regija v letu 2010 nadpovprečni selitveni prirast.

Po gostoti poselitve je Savinjska regija na četrtem mestu med vsemi slovenskimi regijami in ima nadpovprečno gostoto poselitve. V začetku leta 2012 je prebivalo na enem kvadratnem kilometru 110,6 prebivalca, medtem ko je bilo slovensko povprečje 101,4 prebivalca na kvadratni kilometer, evropsko (EU-27) pa 119,5 prebivalcev na kvadratni kilometer.

Povprečni indeks staranja slovenskega prebivalstva je na dan 1.1. 2012  znašal 117,3, medtem ko je le-ta v Savinjski regiji znašala 111,4, torej je bilo staranje v naši regiji bolj izrazito od slovenskega povprečja. Povprečna starost v regiji znaša 41,52let (v Sloveniji 41,9).

LETO SAVINJSKA REGIJA SLOVENIJA
ŽIVOROJENI (na 1000 prebivalcev) 2010 10,9 10,9
2011 10,5 10,7
UMRLI (na 1000 prebivalcev) 2010 9,3 9,1
2011 9,8 9,1
NARAVNI PRIRAST (na 1000 prebivalcev) 2010 1,6 1,8
2011 0,7 1,6
PRISELJENI IZ TUJINE (na 1000 prebivalcev) 2010 7,1 7,5
ODSELJENI V TUJINO (na 1000 prebivalcev) 2010 8,2 7,8
SELITVENI PRIRAST S TUJINO (na 1000 prebivalcev) 2010 -1,1 -0,3
PRISELJENI IZ DRUGIH REGIJ SLOVENIJE (na 1000 prebivalcev) 2010 19,1 /
ODSELJENI V DRUGE REGIJE SLOVENIJE (na 1000 prebivalcev) 2010 20,8
SELITVENI PRIRAST MED REGIJAMI 2010 -1,7
SKUPNI PRIRAST (na 1000 prebivalcev) 2010 -1,2 1,5