Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

Savinjska regija

Osebna izkaznica

Savinjska regija ima izjemno strateško lego. Umeščena je v središče Slovenije, skoznjo potekajo pomembne mednarodne cestne in železniške povezave. Središče regije je Celje, ki skozi svojo bogato zgodovino ohranja pomembno poselitveno, gospodarsko in prometno vlogo.

Regija se od severozahoda proti jugovzhodu razprostira vse od mogočnih Kamniško-Savinjskih Alp ter čudovitih dolin in gozdov Zgornje Savinjske doline, do Šaleškega in s hmeljem rodovitne Spodnje Savinjske doline pa vse do Osrednje Celjskega in Dravinjskega z bogatim Pohorjem ter gričevnatega Kozjanskega in Obsotelja.

Savinjska regija je ena izmed dvanajstih regij Slovenije, po velikosti pa je tretja izmed vseh. Velikost regije: 2.301 km2, kar predstavlja 11,4 % površine Slovenije. V regiji je 253.845 prebivalcev oziroma 12,4 % slovenskega prebivalstva. Največji urbani in gospodarski središči v regiji sta Celje in Velenje. Občinska središča s statusom mesta so Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur in Žalec, ostala občinska središča pa so še Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje,  Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogatec, Solčava, Šmarje pri Jelšah, Šmartno  ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko in Zreče

Organiziranost

V Savinjsko regijo je vključenih 31 občin. Status mestne občine imata Celje in Velenje. Za večjo razvojno učinkovitost Savinjska regija uveljavlja delovanje petih subregij:
 • Savinjsko-Šaleška,
 • Spodnje Savinjska,
 • Osrednje Celjska
 • Dravinjska,
 • Obsoteljsko Kozjanska
S tem regija ohranja svojo bogato etnološko dediščino in poudarja raznolikost svojih območij kot razvojno prednost. Svet Savinjske regije, ki ga predstavljajo županja in župani vseh občin, sprejema najpomembnejše družbeno-razvojne odločitve.

Regija ima tudi svoj razvojni svet. Status subjekta spodbujanja razvoja regije ima RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, ki skrbi tudi za tehnično in strokovno podporo Svetu regije.

ID card

 Savinjska region has a very strategic location. It's located in the heart of Slovenia and spans

from the Austrian to the Croatian border. Through the region runs major international road and railway connections. The region is named after the alpine river Savinja, which runs through the region from its spring to its end. Savinja is also the longest river that flows only through Slovenian territory.

Celje is the centre of the region. It lies next to the river Savinja and through its rich history maintains its important settlement, economic and transport role.

 The region offers many diverse experiences. The region is extending from the northwest to the southeast, all the way from the mighty Kamnik-Savinja Alps, through the beautiful valleys and forests of the Upper Savinja Valley, to the Šalek Valley with its plentiful energy sources and Lower Savinja Valley known for its hops production, the region spans on, encompassing the historic treasures of Central Celje, Dravinjsko with the stunning forests of Pohorje and the rolling hills of the sun-soaked Obsotelje and Kozjansko.

 The Savinjska region is one of the twelve statistical regions of Slovenija, by the size is a third of all. The size of the region is 2.301 km2, which represents 11,4% area of Slovenia. The region had 254.824 (1.7.2016) inhabitants or 12,3% of the slovenian population. The largest urban and economic centers in the region is Celje and Velenje. Municipal centers with the status of the city are Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice and Žalec, other municipal centers are Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogatec, Solčava, Šmarje pri Jelšah, Šmartno  ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko and Zreče.

To increase its developmental efficiency, the region is divided into five subregions: Dravinjska, Savinjsko-Šaleška, Spodnje Savinjska, Obsoteljsko Kozjanska and Central Celje subregion. There are 31 municipalities in the region. With this the region maintains its rich ethnological heritage and highlights the diversity of its sites as a development priority.

 PROJECTS

 • Regional guarantee schemes of Savinjska region
 • Reginal Scholarship Scheme
 • Entrepreneurially in the business world in Savinjska region 2014
 • Entrepreneurially in the business world in Savinjska region 2013
 • Development of the Regions - Implementation plan of Regional spatial development plan for the Savinjska statistical region 2013-2015
 • Declaration on Sustainable Development of Savinjska region
 • Cycling Network of Savinjska region