Aktualno
1. 3. 2018
Zelišča za naš dom
več
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
Arhiv>>

Programsko obdobje 2014-2020:

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Razvojni svet Savinjske regije na redni seji,14.12.2015, soglasno potrdil sedem prioritetnih projektov za v osnutek Dogovora za razvoj regij po naslednjem vrstnem redu:
  1. Prehranska samooskrba Savinjske regije - zelenjava;
  2. Vonarsko jezero;
  3. Razvoj objezerskih območij Savinjske regije;
  4. Mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije;
  5. Vzpostavitev mreže kolesarskih poti in stez v Savinjski regiji za trajnostno mobilnost;
  6. Vizija Pohorje 2030;
  7. Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov za okrepitev in izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Učinki na gospodarsko rast se bodo kazali predvsem na podlagi zagotavljanja novih delovnih mest. Vrstni red je bil določen na podlagi Regijsko specifičnih meril za uvrščanje regijskih projektov v Dogovor za razvoj regije s strani imenovane ocenjevalne komisije. Iz prioritetnih osi, ki niso vključene v Poziv za Dogovor razvoja regij, vsebinsko pa se nanašajo na razvoj podjetništva in inovacij, se bo črpalo izključno na podlagi razpisov. Osnutek Dogovora je bil posredovan na MGRT v nadaljno obravnavo.

Regionalni razvojni dokumenti Savinjske regije

Delovne skupine za pripravo regijskih projektnih predlogov

Zapisi 1. sestankov delovnih skupin

Zapisi 2. sestankov regijskih delovnih skupin

STRATEŠKI DOKUMENTI 2014-2020

Osnovni dokumenti za izvajanje programskega obdobja 2014-2020

Programski dokumenti 2014-2020

Vodnik po evropskih strukturnih in investicijskih skladih ter drugih instrumentih EU

VELJAVNI PREDPISI

Predpisi s področja regionalnega razvoja

Zakoni

Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/2014)

Uredbe