Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Programsko obdobje 2014-2020:

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Razvojni svet Savinjske regije na redni seji,14.12.2015, soglasno potrdil sedem prioritetnih projektov za v osnutek Dogovora za razvoj regij po naslednjem vrstnem redu:
  1. Prehranska samooskrba Savinjske regije - zelenjava;
  2. Vonarsko jezero;
  3. Razvoj objezerskih območij Savinjske regije;
  4. Mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije;
  5. Vzpostavitev mreže kolesarskih poti in stez v Savinjski regiji za trajnostno mobilnost;
  6. Vizija Pohorje 2030;
  7. Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov za okrepitev in izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Učinki na gospodarsko rast se bodo kazali predvsem na podlagi zagotavljanja novih delovnih mest. Vrstni red je bil določen na podlagi Regijsko specifičnih meril za uvrščanje regijskih projektov v Dogovor za razvoj regije s strani imenovane ocenjevalne komisije. Iz prioritetnih osi, ki niso vključene v Poziv za Dogovor razvoja regij, vsebinsko pa se nanašajo na razvoj podjetništva in inovacij, se bo črpalo izključno na podlagi razpisov. Osnutek Dogovora je bil posredovan na MGRT v nadaljno obravnavo.

Regionalni razvojni dokumenti Savinjske regije

Delovne skupine za pripravo regijskih projektnih predlogov

Zapisi 1. sestankov delovnih skupin

Zapisi 2. sestankov regijskih delovnih skupin

STRATEŠKI DOKUMENTI 2014-2020

Osnovni dokumenti za izvajanje programskega obdobja 2014-2020

Programski dokumenti 2014-2020

Vodnik po evropskih strukturnih in investicijskih skladih ter drugih instrumentih EU

VELJAVNI PREDPISI

Predpisi s področja regionalnega razvoja

Zakoni

Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/2014)

Uredbe