Aktualno
23. 12. 2020
NOVE SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE NALOŽBE 3.1 DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJE
več
15. 10. 2020
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
več
30. 9. 2020
Srečanje regionalnih skrbnikov
Srečanje regionalnih skrbnikov
več
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
Arhiv>>

Dogovor za razvoj Savinjske regije

NOVE SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE NALOŽBE 3.1 DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJE

Navodila za pripravo vlog za NPO za prednostno naložbo 3.1 – Spodbujanje podjetništva v okviru Dogovora za razvoj regij

lahko  najdete na spodnji povezavi:

Dopolnitev Dogovora za razvoj Savinjske regije (drugo povabilo)

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani je 21. junija 2018 minister Zdravko Počivalšek podpisal Dopolnitev Dogovora za razvoj Savinjske regije – drugo povabilo. Na seji sta bila prisotna predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije in župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in direktorica RASR, d.o.o. Iva Zorenč.

V Dogovor je umeščenih 29 novih projektov Savinjske regije v skupni vrednosti 81.334.538,39 evrov. Država bo iz lastnih sredstev ter sredstev EU-ja za te projekte namenila  51.486.997,71 evrov. To pomeni, da je Savinjska regija za 29 projektov dobila kar 92,03% vseh razpoložljivih sredstev.

Izmed 29 projektov se 9 odobrenih projektov  nanaša  na spodbujanje podjetništva, isto število projektov je namenjenih izgradnji regijskega kolesarskega omrežja. Dopolnitev Dogovora vključuje tudi 10 okoljskih projektov, in sicer se 7 projektov nanaša na čiščenje in odvajanje odpadnih voda, trije projekti pa so namenjeni oskrbi s pitno vodo. Odobren je tudi projekt izgradnje navezovalne ceste Ljubečna-AC, priključka Celje-vzhod.


Podpis Dogovora za 29 projektov Savinjske regije v  juniju 2018

Vir: RASR, d.o.o.V okviru teritorialnega dialoga so ministrstva podala soglasja naslednjim regijskim razvojnim projektnim predlogom Dopolnitev Dogovora za razvoj regij – drugo povabilo:


A. Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo – poslovna infrastruktura
1 POSLOVNA CONA VRBJE (nosilec projekta: Občina Žalec; ocenjena vrednost projekta je 1.442.421,18 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 834.426,00 EUR).
2 IOC STARA VAS (nosilec projekta Mestna občina Velenje; ocenjena vrednost projekta je 985.760,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 808.000,00 EUR).
3 OPREMLJANJE INDUSTRIJSKE CONE ŠENTJUR JUG (nosilec projekta Občina Šentjur; ocenjena vrednost projekta je 1.671.229,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.164.500,00 EUR).
4 OPREMLJANJE IC DOBJE (nosilec projekta Občina Dobje; ocenjena vrednost projekta je 451.400,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 270.000,00 EUR).
5 MREŽA PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV SAVINJSKE REGIJE - POSLOVNI CENTER VRELEC (nosilec projekta Občina Rogaška Slatina; skupna ocenjena vrednost projekta je 1.602.054,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.119.241,00 EUR).
6 POSLOVNA CONA ARNOVSKI GOZD – ŠIRITEV (nosilec projekta Občina Žalec; ocenjena vrednost projekta je 1.397.443,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.393.443,00 EUR).
Odložni pogoj: urediti lastništvo zemljišč in pridobiti oz. vložiti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje do 30.6.2019.
7 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEGRADIRANO OBMOČJE GARANT
POLZELA (nosilec projekta Občina Polzela; ocenjena vrednost projekta je 398.132,88 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 200.000,00 EUR).
Odložni pogoj: urediti lastništvo zemljišč in pridobiti oz. vložiti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje do 30.6.2019.
8 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEGRADIRANO OBMOČJE TOVARNA
NOGAVIC POLZELA (nosilec projekta Občina Polzela; ocenjena vrednost projekta je 416.995,03 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 250.000,00 EUR).
Odložni pogoj: urediti lastništvo zemljišč in pridobiti oz. vložiti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje do 30.6.2019.
9 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OBMOČJE POSLOVNE CONE ČE02-4/1 ČEPLJE – POLIGON (nosilec projekta Občina Vransko s partnerji; ocenjena vrednost projekta je 415.000,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 380.000,00 EUR).
Odložni pogoj: urediti lastništvo zemljišč in pridobiti oz. vložiti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje do 31.12.2018.

B. Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti
10 UREDITEV GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G15 Z NAVEZAVAMI NA OBMOČJU OBČIN ŠENTJUR - ŠMARJE PRI JELŠAH - ROGAŠKA SLATINA – ROGATEC (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Občina Šentjur, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina in Občina Rogatec, skupna ocenjena vrednost projekta je 6.506.903,34 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 5.306.977,31 EUR).
11 IZGRADNJA GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G8 GORENJE – ŠMARTNO OB PAKI – POLZELA – ŠEŠČE ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Občina Žalec, Občina Polzela, Občina Braslovče, Občina Prebold, skupna ocenjena vrednost projekta je 2.306.535,19 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 424.705,00 EUR).
12 IZGRADNJA DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE ŠENTILJ – MARIBOR – LJUBLJANA – POSTOJNA – DIVAČA – KOPER, ODSEK ŠEMPETER – VRANSKO ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Občina Prebold, Občina Braslovče, Občina Tabor, Občina Vransko, skupna ocenjena vrednost projekta je 2.512.152,21 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 679.038,00 EUR).
13 IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE R3 VELENJE – ŠOŠTANJ – ŠMARTNO OB PAKI ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki, skupna ocenjena vrednost projekta je 3.406.308,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 2.108.054,00 EUR).
14 IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE HUDA LUKNJA MED VELENJEM IN MISLINJO ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Mestna občina Velenje, Občina Mislinja, skupna ocenjena vrednost projekta je 6.555.233,16 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 2.511.946,00 EUR - del v Savinjski regiji).
15 UREDITEV GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G16 SENOVO – PODSREDA (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Občina Kozje, Občina Krško, skupna ocenjena vrednost projekta je 1.580.462,98 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.101.776,67 EUR - del v Savinjski regiji).
V soglasju ministrstva je znesek sofinanciranja EU+SLO 1.233.988,06 EUR, kar zajema še sredstva Posavske regije, ki znaša 132.213,39 EUR.
16 IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE ODSEK CELJE – ŠTORE – ŠENTJUR ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Šentjur, skupna ocenjena vrednost projekta je 3.804.000,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 3.006.737,00 EUR).
17 IZGRADNJA DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE ODSEK CELJE – ŽALEC ZA
ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Mestna občina Celje, Občina Žalec, skupna ocenjena vrednost projekta je 1.896.000,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.110.000,00 EUR).
18 IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE CELJE – LAŠKO ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Mestna občina Celje, Občina Laško, skupna ocenjena vrednost projekta je 5.157.857,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 2.280.744,00 EUR).

Sektorski projekt, zaradi poročanja RS pri črpanju kohezijskih sredstev. Projekt se že izvaja.
C. Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
19 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - Občina Laško
(ocenjena vrednost projekta je 2.670.000,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 2.509.696,00 EUR).
20 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - Občine Celje, Štore in Vojnik (ocenjena vrednost projekta je 6.652.948,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 4.812.826,00 EUR).
21 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE - Občini Slovenske Konjice in Zreče (ocenjena vrednost projekta je 10.690.982,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 3.840,387,35 EUR).
22 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - Občine Braslovče, Polzela in Žalec (ocenjena vrednost projekta je 1.505.386,94 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.400.000,00 EUR).
Po navodilu MOP se je združilo 5 projektov občin Braslovče. Polzela in Žalec v en projekt. Ocenjena vrednost in vrednost sofinanciranja projekta je seštevek vrednosti vseh petih projektov.
23 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - Občina Mozirje
(ocenjena vrednost projekta je 5.184.856,48 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 3.597.167,38 EUR).
24 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU SAVINJE - Občina Šentjur (ocenjena vrednost projekta je 4.007.300,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 3.406.205,00 EUR).
25 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU SOTLE - Občina Rogaška Slatina (ocenjena vrednost projekta je 1.257.000,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.131.300,00 EUR).
D. Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo
26 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA KVALITETNO VODOOSKRBO V SAVINJSKI REGIJI PRIMARNI VODOVOD TABOR – BRASLOVČE - PREBOLD (nosilec projekta:
Občina Tabor, partnerji: Občina Braslovče, Občina Prebold, ocenjena vrednost projekta je 250.000,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 250.000,00 EUR).
27 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA KVALITETNO VODOOSKRBO V SAVINJSKI REGIJI PRIMARNI VODOVOD ZAPLANINA – LOČICA – VRANSKO (nosilec projekta:
Občina Vransko, partnerji: Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, ocenjena vrednost projekta je 1.389.828,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.389.828,00 EUR).
28 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA KVALITETNO VODOOSKRBO V SAVINJSKI REGIJI VODOVOD GRMOVJE – ŽELEZNO - HRAMŠE (nosilec projekta: Občina Žalec, ocenjena vrednost projekta je 800.000,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 700.000,00 EUR).
E. Prednostna naložba 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnostiOperativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
29 NAVEZOVALNA CESTA LJUBEČNA - AC PRIKLJUČEK CELJE-VZHOD (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Mestna občina Celje, ocenjena vrednost projekta je 4.420.350,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 3.500.000,00 EUR).
Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so že objavili smernice za pripravo gradiv in dokumentacije. Za prednostno naložbo 3.1 so smernice in dokumentacija z obrazci na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/javni_pozivi/.


Nove spremembe Drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regij so objavljene na spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/javni_pozivi/.
Iz Smernic za pripravo vloge za neposredne potrditve operacij v okviru prednostne osi 3.1 Dogovor za razvoj regij se umika določilo "sofinanciralo se bo lahko do 60 % vrednosti upravičenih stroškov gradnje in do 40 % vrednosti upravičenih stroškov opreme ", ki se nahaja v poglavju 4, stran 7 (Smernice). Določilo bo odpravljeno v novi verziji Smernic.

Dogovor za razvoj Savinjske regije

V Rogaški Slatini sta 30. novembra 2017 minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije in župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič podpisala Dogovor za razvoj Savinjske regije.

Uspešno so bila pridobljena sredstva za dva razvojna ­-sektorska projekta.

Projekt Vonarsko jezero predvideva prenovo in modernizacijo pregrade ter ponovno ojezeritev. S tem projektom se bo zmanjšala poplavna ogroženost porečja Sotle, hkrati pa oživitev jezera predstavlja nov turistični potencial. Ta projekt je ocenjen na  3.926.746,00 milijona evrov.

Regijska štipendijska shema (RŠS) je petletni projekt, ki bo trajal do leta 2022. Projekt za katerega je predvideno 2.863.040,00 milijona evrov je namenjen sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente. Štipendisti se tako že v času izobraževanja vključijo v delovni proces, po koncu izobraževanja pa se v regiji tudi zaposlijo. Dolgoročno projekt RŠS znižuje neskladja na trgu dela, poveže izobraževalne sisteme z gospodarskimi subjekti ter znižuje brezposelnost mladih v regiji.

Predvidena sredstva za oba projekta prispevajo resorna ministrstva iz slovenskega proračuna.