Aktualno
23. 12. 2021
Zaključen javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022
več
15. 9. 2021
"Z zgodbami v virtualno resničnost"
več
15. 9. 2021
Predstavitev projekta LIVING CASTLES
več
14. 9. 2021
Obisk predstavnikov vodilnega partnerja Međimursko veleučilište iz Čakovca.
več
Arhiv>>

Priprava RRP Savinjske regije 2021–2027

Na 8. korespondenčni seji Razvojnega sveta Savinjske regije je 10. septembra 2018 bil sprejet sklep o pričetku priprave regionalnega razvojnega programa (RRP) za novo programsko obdobje 2021–2027 ter Program priprave regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2021–2027. 

Osnutek Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021 - 2027 je bil predstavljen na 5. seji Sveta Savinjske regije 22. januarja 2021 in potrjen na 11. korespondenčni seji Razvojnega sveta Savinjske regije 5. februarja 2021.

V okviru priprave programskega dela Regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021 – 2027 je Razvojna agencija Savinjske regije občine v regiji pozvala k posredovanju projektnih predlogov. Sedaj k posredovanju projektnih predlogov vabimo vse ostale deležnike regionalnega razvoja v Savinjski regiji.  Z novim razvojnim programom bomo skupaj oblikovali dolgoročne razvojne ukrepe in projekte, ki se jih lahko umešča v ustrezne programe sofinanciranja.

Izpolnjene obrazce ali morebitna dodatna vprašanja nam posredujte na naslov razvojna.agencija@rasr.si