Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

Odbori Razvojnega sveta Savinjske regije

ODBORI RAZVOJNEGA SVETA SAVINJSKE REGIJE 2021-2027

Štev. Odbor za družbene dejavnosti in človeške vire Odbor za gospodarstvo, turizem in regionalni razvoj
Odbor za okolje, prostor, urbani razvoj in podnebne spremembe
Odbor za razvoj podeželja in skupno kmetijsko politiko
1. Polonca Golob Kovačič Anita Čebular Nataša Lavrič Martina Ljubej
2. Damjan Boštjančič mag. Mateja Berglez Mojca Kunst mag. Marko Jurak
3. Vesna Poteko Sandi Marzidovšek Bojana Stopinšek Primož Kroflič
4. Jerneja Svetko Lidija Buser Urška Vedenik Andrej Flis
5. Snježana Lekić Maja Koželjnik mag. Branka Gradišnik Mojca Kodrič
6. Marko Pritržnik Maja Ratej Zdenko Purnat Ivica Orešnik
7. mag. Samo Kramer Ivan Golob dr. Vladimir Malenković Štefka Goltnik
8. Janko Pogorelčnik Samo Mirnik Slavko Vetrih Stane Levart
9. David Razboršek Tjaša Kangler Petra Gregorc Domen Vogelsang
10. prof. Lucija Vrhovšek Jančič Andrej Poklič Alenka Cizej Stojan Praprotnik
11. dr. Gašper Gantar Karla Sitar mag. Branka Gradišnik Darja Majkovič
12. mag. Igor Prah Iva Zorenč Iva Zorenč Mojca Sitar
13. Centrih Franja mag. Saša Heath Drugovič Dominik Bovha Janko Zupanc
14. Marko Repnik mag. Marko Drofenik Darja Dobrajc Lukman Jože Strenčan
15. Mojca Sitar dr. Rok Cajzek Magda Cilenšek
16. Alenka Vodončnik mag. Robert Otorepec
17. Janko Kos
18. Boštjan Štrajhar

Ob pripravi Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020 in ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Savinjske regije, je bila zasnovana širša projektna skupina – Odbori Regionalnega razvojnega sveta Savinjske regije, sestavljena iz posameznih vsebinskih področij.

ODBORI RAZVOJNEGA SVETA SAVINJSKE REGIJE 2014-2021

Štev. Odbor/
funkcija
Odbor za družbene dejavnosti in človeške vire Odbor za gospodarstvo, turizem in konkurenčnost Odbor za okolje, prostor in trajnostni razvoj Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje
1. Predsednik Janko Kos Florjan Vasle Martin Brecl Ivan Suhoveršnik
2. Član mag. Katja Esih mag. Marijan Penšek Vesna Čuček Stanko Jamnik
3. Član Karmen Leskovšek Miran Gracer mag. Furman Gregor Marjan Jakob
4. Član dr. Cvetka Tinauer Miran Jurkošek dr. Vladimir Malenković mag. Franci Kotnik
5. Član dr. Franc Žerdin Jože Kužnik Mirjam Britovšek Martin Mikolič
6. Član mag. Marjan Ferjanc Tjaša Kangler mag. Marko Diaci Klara Šibanc Korošec
7. Član Bojana Stopinšek mag. Biljana Škarja Janez Jazbec Bojana Žaberl/ Jure Raztočnik
8. Član Sonja Bercko mag. Andrej Rotovnik Lojz Gluk
9. Član Roman Čretnik Tone Rifelj Boris Šuštar Katarina Hriberšek
10. strokovna podpora Mojca Sitar Mojca Sitar Mojca Sitar Mojca Sitar