Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

Razvojni svet Savinjske regije

RAZVOJNI SVET SAVINJSKE REGIJE 2021-2027

V Aninem dvoru v Rogaški Slatini je v torek, 7. septembra 2021, potekala ustanovna seja Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021–2027. Razvojni svet Savinjske regije šteje 34 članov, in sicer 12 predstavnikov lokalnih skupnosti, 12 predstavnikov gospodarstva v regiji, 6 predstavnikov nevladnih organizacij ter štirje predstavniki območnih razvojnih partnerstev. Za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije je bil izvoljen mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina, za podpredsednika pa Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje.

Predstavniki občin Predstavniki gospodarstva Predstavniki nevladnih organizacij Predstavniki Območnih razvojnih partnerstev
Bojan Šrot Izidor Krivec dr. Selma Filipančič Jenko Bojana Žaberl
Branko Petre Florjan Vasle Andraž Čuvan Stojan Praprotnik
Franc Zdolšek Davorin Leskovar David Razboršek mag. Biljana Škarja
Peter Dermol Branko Bračko Marjan Budiša Miran Jurkošek
Janko Kopušar Tomaž Benčina Nežika Pavlič Brečko
Katarina Prelesnik Peter Pišek Špela Rožman
mag. Branko Kidrič Aleš Seidl
mag. Marko Diaci Dejan Vodovnik
Janko Kos dr. Vladimir Malenković
Jože Kužnik Boštjan Sovič
Darko Ratajc Samo Mirnik
mag. Boris Podvršnik Stanko Jamnik

RAZVOJNI SVET SAVINJSKE REGIJE 2014-2021

Ob pripravi Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020 je bil ustanovljen Razvojni svet Savinjske regije (RSSR), v sestavi predstavnikov mestnih občin in občin regije, predstavnikov gospodarstva, predstavnikov sindikatov, nevladnih organizacij in drugih razvojnih partnerjev na ravni regije. Predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije je mag. Branko Kidrič.

Predstavniki občin Predstavniki gospodarstva Predstavniki
nevladnih organizacij
Predstavniki
Območnih razvojnih partnerstev
Bojan Šrot mag. Marijan Penšek Ana Špat Martin Brecl
Franc Zdolšek dr. Vladimir Malenković Stanko Blatnik Stojan Praprotnik
Branko Petre Bogomir Strašek Srečko Prislan mag. Biljana Škarja
Janko Kos dr. Cvetka Tinauer Marko Krajnc Bojana Žaberl
Franc Sušnik Rok Bezlaj Janko Cerkvenik
Darko Ratajc Mazej Janko Igor Cesar
mag. Boris Podvršnik Stanko Jamnik
Franjo Naraločnik Florjan Vasle
Darko Menih Izidor Krivec
Peter Dermol Hugo Bosio
mag. Branko Kidrič Tomaž Benčina
mag. Marko Diaci