Posvet »Radon v stavbah – vpliv na zdravje ljudi in energetska sanacija javnih stavb«

Na zdravje ljudi vpliva več dejavnikov, tudi zunanjih. Eden izmed njih je radon, ki ga lahko zaznamo v zaprtih prostorih, starejših objektih in splošni okolici. Posvet »Radon v stavbah – vpliv na zdravje ljudi in energetska sanacija javnih stavb« je organizirala RASR d. o. o. v sklopu projekta CLEAN in v sodelovanju s podjetjem Eutrip […]

Posvet »Radon v stavbah – vpliv na zdravje ljudi in energetska sanacija javnih stavb« Read More »