Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji (2. sklop)

16. novembra, 2020

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji (2. sklop)

»Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop« je novogradnja sistema za oskrbo s pitno vodo v Občini Laško. V okviru projekta so zgradili 9.230 m novih vodovodov, 2 vodohrama in 1 prečrpališče. Projekt izpolnjuje cilj RRP Savinjske regije »S pametnim izkoriščanjem naravnih virov do povezanega znanja, delovnih mest in kakovostnega življenja, ki ga […]

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji (2. sklop) Read More »

Poslovna cona Vrbje

16. novembra 2020 je bila s predajo dokumentacije zaključena investicija „Poslovna cona Vrbje“. Konec leta 2019 je Občina Žalec pričela z realizacijo novega projekta sofinanciranega s strani Evropske unije in Republike Slovenije. Zgrajena je bila komunalna infrastruktura in razširjena poslovna cona Vrbje. S tem je omogočen hitrejši razvoj gospodarstva na tem območju kakor tudi širše.

Poslovna cona Vrbje Read More »

Scroll to Top
Skip to content