6. redna seja Sveta Savinjske regije

Na 6. seji Sveta Savinjske regije 24. marca 2022 je bil predstavljen Regionalni razvojni program Savinjske razvojne regije 2021 – 2027. Usklajeni so bili tudi trije specifični regijski projekti Savinjske regije: 1. Digitalizacija poslovanja javne uprave, gospodarstva in NVO ter poslovne cone, inkubatorji, inovativnost in razvoj raziskovalne dejavnosti v Savinjski regiji. 2. Vodooskrba, odvajanje ter […]

6. redna seja Sveta Savinjske regije Read More »