Predstavitev projekta Living Castles na Kreativnem inkubatorju v Celju

PROJEKTI

Predstavitev projekta Living Castles na Kreativnem inkubatorju v Celju

Z udeležbo na Kreativnem inkubatorju smo mlajšim prebivalcem Celja podrobneje predstavili projekt »Living Castles« ali Živi gradovi. Gre za projekt v okviru Interreg Slovenija – Hrvaška, kjer se s pomočjo osnovanja skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev gradi prepoznavnost zgodovinskih objektov. Slednji se povezujejo v turističen produkt, ki strmi k večji promociji same regije […]

Predstavitev projekta Living Castles na Kreativnem inkubatorju v Celju Read More »

Predstavitev projekta Living Castles na gradu Podsreda

Projekt »Living Castles« ali Živi gradovi smo predstavili na dogodku, ki se odvijal na gradu Podsreda v Kozjanskem regijskem parku. V nedeljo, 25. 8. 2019, se je v okviru prireditve Grajski živžav veliko število obiskovalcev ustavilo pri naši stojnici na grajskem dvorišču in prisluhnilo nastajajoči zgodbi pletenja turistično povezane mreže slovenskih in hrvaških gradov in

Predstavitev projekta Living Castles na gradu Podsreda Read More »

5. regionalno srečanje interesnih skupin

V okviru projekta CLEAN je 18. aprila 2019 na domačiji Štraus Kramer v Virštanju potekalo 5. regionalno srečanje interesnih skupin. RASR je energetskim strokovnjakom Savinjske regije predstavil preteklo delo na projektu ter smernice in cilje zadnjega leta 1. faze projekta, ki se bo zaključila decembra 2019. Zadnje leto projekta bo usmerjeno predvsem k pisanju regionalnih

5. regionalno srečanje interesnih skupin Read More »

Tematski seminar in ogled dobrih praks v Iasiju, Romunija – 10. – 11. april 2019

Partnerstvo projekta CLEAN se je zbralo v mestu Iasi v Romuniji. V sredo, 10. aprila 2019, je potekal sestanek usmerjevalne skupine projekta, kjer so naredili predstavniki partnerskih organizacij pregled prejšnjega semestra, dosedanjega doseganja zastavljenih ciljev in postavili smernice za naprej, od promocije projekta do pisanja regionalnih akcijskih načrtov, katerega bo morala vsaka sodelujoča regija zaključiti

Tematski seminar in ogled dobrih praks v Iasiju, Romunija – 10. – 11. april 2019 Read More »

1. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN

V oktobru 2018 je Razvojna agencija Savinjske regije organizirala 1. regionalno srečanje interesnih skupin v sklopu projekta InnovaSPA. Na srečanju so predstavniki različnih podjetij debatirali o sedmih termalnih zdraviliščih Savinjske regije, njihovih specifikah, preventivnih in kurativnih programih, ki jih izvajajo ter predvsem o različnih programih, temelječih na termalnih vodah, ki jih izvajajo. Tema je nanesla

1. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN Read More »

Mednarodna konferenca v Celju

Razvojna agencija Savinjske regije je v septembru 2018 gostila partnersko srečanje projekta CLEAN. V sklopu 3. tematskega seminarja smo na Mednarodnem obrtnem sejmu 12. septembra 2018 organizirali mednarodno konferenco z naslovom »KAKO ZNIŽATI ENERGETSKE STROŠKE? S trajnostnimi rešitvami za vsakogar do Integralne zelene regije«. Goste, predavatelje in predstavnike osmih tujih partnerskih regij so pozdravili in nagovorili Bojan Šrot, župan Mestne

Mednarodna konferenca v Celju Read More »

4. regionalno srečanje interesnih skupin

V okviru projekta CLEAN je 9. julija 2018 na posestvu Na Škaluc potekalo 4. regionalno srečanje interesnih  skupin. Glavni cilj tega srečanja je bila organizacija tematskega seminarja (mednarodne konference), študijskega obiska in srečanja projektnih partnerjev v sklopu projekta CLEAN. Dogodki bodo potekali 12. in 13. septembra 2018 v Savinjski regiji. Na srečanju so bile predstavljene dosedanje

4. regionalno srečanje interesnih skupin Read More »

Projekt InnovaSPA

InnovaSPA je projekt programa Interreg Europe, ki smo ga skupaj s partnerji iz sedmih tujih regij začeli izvajati s 1. 6. 2018. Projekt temelji na inovacijah, bodisi novih produktih ali drugačnih pristopih dostopnosti v termalnem zdravstvu z orientacijo na preventivno zdravljenje s termalnimi vodami. Razvojna agencija Savinjske regije se je projektu pridružila zaradi svojih edinstvenih

Projekt InnovaSPA Read More »

2. partnersko srečanje, Sundsvall, Švedska – 24. 4., 25. 4. 2018

V sklopu Interreg Europe projekta CLEAN smo se udeležili izmenjave na Švedskem, v manjšem severnem mestu Sundsvall, ki je del regije Vasternorrlands, ene izmed devetih regij, ki tvorijo partnerstvo transregionalnega projekta na področju tehnologij in inovacij za nizkoogljično življenje. Prvi dan so potekale predstavitve ukrepov, ki jih je Švedska sprejela z namenom, da zmanjša ogljični

2. partnersko srečanje, Sundsvall, Švedska – 24. 4., 25. 4. 2018 Read More »

1. partnersko srečanje, Caen, Francija

CLEAN ali Tehnologije in odprte inovacije za nizko ogljične regije je projekt, ki se financira v okviru programa Interreg Europe, je bil uradno predstavljen v Normandiji (Francija) na konferenci, v organizaciji tamkajšnjega projektnega partnerja Kooperative Les 7 Vents. Predstavnike devetih partnerskih regij projekta in ostale deležnike je 10. in 11. oktobra 2017 gostilo francosko mesto Caen, ki je glavno mesto

1. partnersko srečanje, Caen, Francija Read More »

Scroll to Top
Skip to content