Izgradnja regionalne kolesarske povezave med Velenjem in Dobrno

Izgradnja regionalne kolesarske povezave med Velenjem in Dobrno

Kolesarska povezava med Velenjem in Dobrno se bo iz novozgrajene povezave med Šoštanjem in Velenjem od trgovskega centra Velenjka nadaljevala kot samostojna kolesarska pot ob desni strani ceste (gledano v smeri proti Celju) do križišča v Črnovi, nato po lokalni cesti, ki pelje vzporedno z glavno cesto v smeri Pirešice. V Pirešici se bo nadaljevala po novozgrajeni površini in glavno cesto na sredini vinskogorskega klanca prečkala na že obstoječem podvozu. Nato se bo priključila na lokalno cesto in se nadaljevala proti Vinski Gori. Kolesarska povezava bo od Velenjke do meje z občino Dobrna bo dolga 6,4 km, od tega bosta 2 km potekala po ločenih kolesarskih površinah.

Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Velenje pa namenja za izgradnjo svojo kvoto v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij, pridobili smo tudi del zemljišč na trasi potrebnih za gradnjo.

Povzeto po MOV

Scroll to Top
Skip to content